Lager menighetsblad, men er avhengig av pengegaver

Lager menighetsblad, men er avhengig av pengegaver

Lager menighetsblad, men er avhengig av pengegaver
Menighetsbladet for Namsos og Fosnes har mange gode givere som bidrar med pengegaver.
For å kunne gi ut menighetsbladet for Namsos og Fosnes er vi avhengig av frivillige pengegaver. I hver utgave av bladet er det lagt ved en giro. Vi håper du bruker den.

Vi vet at menighetsbladet blir lest. Og tilbakemeldingene er udelt positive. Vi gjorde i 2011 store endringer av bladet, noe vi synes vi har lykkes med. Nå er det blant annet gjennomgående fire-fargers trykk, og vi føler at bladets kvalitet er høynet betraktelig.

Kostnadene ved produksjonen av bladet baseres på gaver og annonseinntekter. Vi ønsker også på denne måten å uttrykke en takk overfor våre faste annonsører.

Vi håper at du fortsatt vil støtte menighetsbladet med en pengegave.