Lager menighetsblad, men er avhengig av pengegaver
Lager menighetsblad, men er avhengig av pengegaver
Menighetsbladet for Namsos og Fosnes har mange gode givere som bidrar med pengegaver.
For å kunne gi ut menighetsbladet for Namsos og Fosnes er vi avhengig av frivillige pengegaver. I hver utgave av bladet er det lagt ved en giro. Vi håper du bruker den.

Vi vet at menighetsbladet blir lest. Og tilbakemeldingene er udelt positive. Vi gjorde i 2011 store endringer av bladet, noe vi synes vi har lykkes med. Nå er det blant annet gjennomgående fire-fargers trykk, og vi føler at bladets kvalitet er høynet betraktelig.

Kostnadene ved produksjonen av bladet baseres på gaver og annonseinntekter. Vi ønsker også på denne måten å uttrykke en takk overfor våre faste annonsører.

Vi håper at du fortsatt vil støtte menighetsbladet med en pengegave.