Kirken skal fungere for folket hele livet

Kirken skal fungere for folket hele livet

Kirken skal fungere for folket hele livet
Menighetsrådet: Anne Grete Sandneseng, Joar Stiklestad, Steinar Høknes og Tore Strøm. Foran: Anne Sofie Sitter, Liv Hojen Aun og Bjørg Andreassen.
Kirken er viktig for de aller fleste.  Kirken skal fungere for folk hele livet. – Menighetsrådene har mange viktige oppgaver i sitt arbeid for at kirken kan være i stand til å oppfylle sine gode formål for alle mennesker, sier lederen i Namsos menighetsråd, Joar Stiklestad. I vår kommende utgave av menighetsbladet, (som distribueres rundt 1. april) er det et større intervju med Joar Stiklestad.
 
– Vi er en gruppe som arbeider godt i lag, fortsetter Stiklestad. Han er inne i sitt andre år som leder og forteller at arbeidet i menighetsrådet er veldig meningsfylt, og så er det inspirerende å samarbeide med positive og engasjerte mennesker. 

Han mener det er en samfunnstjeneste å være med i menighetsrådet, og at  det er derfor en oppgave som bør gå på omgang. Kirkens oppgaver er så viktig i samfunnet at flere burde engasjere seg for å ta et tak. Stiklestad forteller at det er opprettet en Frivillighetsbank. Der kan folk melde seg hvis de har anledning til å hjelpe til når det arrangeres kirkekaffe, besøkstjeneste og andre ting.
 
Tekst: Morten Nordmeland
Foto: Knut Breivik