Midtre Namdal kirkelige fellesråd

Midtre Namdal kirkelige fellesråd

Midtre Namdal kirkelige fellesråd
Midtre Namdal kirkelige fellesråd er et forvaltningsorgan for menighetene i Flatanger, Fosnes, Otterøy, Klinga, Vemundvik, Namsos, og Overhalla.
 
Fellesrådet har følgende oppgaver:
  • Administrative og økonomiske oppgaver, f.eks. koordineringen av budsjettarbeidet på vegne av menighetene
  • Mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen. I dette ligger det bl.a. å koordinere menighetenes planer for sin virksomhet til en helhet og se dette i forhold til tilgjengelige ressurser
  • Arbeidsgiveransvar
  • Fremme samarbeid mellom soknene og ivareta soknenes ansvar overfor kommunene
 


Vis større kart