Kirkeforeningene

Kirkeforeningene

Kirkeforeningene

Foreningene jobber for forskjønnelse av kirkebygg og kirkegård, samt dekker kostnader ved inventarfornyelser og kirkekaffe.

Det er dannet Kirkeforening for hver av kirkene.
 
Styret i Vik kirkeforening består av:
  - Aud Høstland (leder)
  - Aud Strand
  - Turid Bjørsvik
  - Svanhild Mårvik
  -Torbjørn Lindseth
 
Vara
-Annie Vollan
-Jorun Høstland
 
Styret i Løvøy kirkeforening består av:
  - Ragnhild Strøm (leder)
  - Hermod Haagensen
  - Berit Staven
  - Guri Dahle Olsen
  - Gunvor Feøy
  - Terje Sivertsen
  - Gunnar Einvik
 
Gaver mottas med takk.
 
Vik kirkeforening:      kto: 4415 06 47913
Løvøy kirkeforening: kto: 4212 35 48358