Gravstell

Gravstell

Gravstell

Kirkevergen kan påta seg vedlikehold og stell av graver.

Namsos, Overhalla og Flatanger:
Her finner du priser og regler for gravstell for Namsos kirkegård, Høknes gravlund, Høknes kirkegård, Klinga kirkegård, Otterøy kirkegård og Vemundvik kirkegård, kirkegårdene i Overhalla; Skage kirkegård og Ranem kirkegård, samt kirkegårdene i Flatanger; Vik og Løvøy
 
Avtale om vedlikehold og stell, skjer ved at fester kontakter kirkevergens kontor, tlf 47339450 eller e-post goran.jorgensen@kirken.namdal.no.