Klinga menighetsråd takker

Klinga menighetsråd takker

Klinga menighetsråd takker
I forbindelse med basaren Klinga menighetsråd arrangerte i Klinga kirkestue, 21. april 2012, ønsker vi på denne måten å takke: Handelsstanden i Namsos, Spillum og Bangsund for flotte gevinster til hovedtrekningen og tombolaen. 
Videre vil vi takke Klinga sanitetsforening, og alle damene på strikkekafeen (arr. Klinga sanitetsforening) for alle de vakre håndarbeidsgevinstene, også her var det gevinster til både hovedtrekning og ikke minst til tombolaen. 

En takk og til alle privatpersoner som har bidratt med gevinster og gaver til basaren. En stor takk til alle dere som har solgt lodd på bøkene og alle dere som hjalp til under basaren, på kjøkken og med loddsalget. Takk til alle dere som kom og kjøpte lodd og bidro til en vellykket basar.