Menighetspleien/diakoniutvalg

Menighetspleien/diakoniutvalg

Menighetspleien/diakoniutvalg

Menighetspleien / diakoniutvalget i Vemundvik menighet.

Menighetspleien/diakoniutvalget i Vemundvik består av: Rønnaug Efskin(leder), Svein Eriksen, diakon Astrid Gustad Angelus