Utleie
Utleie

Her vil du ser hvordan du kan leie våre kirker til konserter, arrangement.

Ved utleie av Namsos kirke, Klinga kirke, Vemundvik kirke eller Otterøy kirke - ta kontakt med kirkekontoret i Namsos, telefon 74216440.
 
Ved utleie av Løvøy kirke eller Vik kirke i Flatanger -ta kontakt med kirkekontoret i Flatanger, telefon 93465169.
 
Ved utleie av Dun kirke eller Salen kapell i Fosnes - ta kontakt med kirkekontoret i Fosnes, telefon 93442724, eller kirkekontoret i Namsos.
 
Ved utleie av Ranem kirke eller Skage kirke i Overhalla - ta kontakt med kirkekontoret i Namsos, tlf. 74216440.