Leie av lokale

Leie av lokale

Leie av lokale

Her vil du ser hvordan du kan leie våre kirker til konserter og arrangement.

For leie av Namsos kirke, Klinga kirke, Vemundvik kirke eller Otterøy kirke - ta kontakt med kirkekontoret i Namsos, telefon 74216440.
 
For leie av Løvøy kirke eller Vik kirke i Flatanger -ta kontakt med kirkekontoret i Flatanger, telefon 93465169.
 
For leie av Dun kirke eller Salen kapell i Fosnes - ta kontakt med kirkekontoret i Fosnes, telefon 93442724, eller kirkekontoret i Namsos.
 
For leie av Ranem kirke eller Skage kirke i Overhalla - ta kontakt med kirkekontoret i Namsos, tlf. 74216440.