Diakoniutvalg

Diakoniutvalg

Diakoniutvalg

Diakoniutvlag på plass i Otterøy menighet

Diakoniutvlaget i Otterøy menighet betsår av Anne Karine Dille(leder) Solveig Landre, sokneprest Hilde Lundquist og diakon Astrid Gustad Angelus