Diakoniutvalg

Diakoniutvalg

Diakoniutvalg

Diakoniutvalg i Namsos menighet 

Diakoniutvalget for Namsos menighet består av diakon Jon Ingvar Østnes (leder), Kjellrun Havstein, Helga Mostervik, sokneprest Mark Akali