Innsamling til nytt piano i Vik kirke

Innsamling til nytt piano i Vik kirke

Innsamling til nytt piano i Vik kirke

Flatanger menighetsråd har startet innsamling for nytt piano i Vik kirke.

Pianoet i Vik kirke er i dårlig forfatning og menighetsrådet har derfor igangsatt en innsamlingsaksjon for innkjøp av nytt piano. Nytt piano vil koste ca. 60.000-70.000 kroner, så dette blir et stort økonomisk løft. Menighetsrådet vil være svært takknemlig for pengegaver til formålet.

Gaver kan gis enten ved å overføre direkte til menighetsrådets konto 4202.05.05189, merk innbetalingen "Piano Vik kirke" eller ved å bruke vipps med nr. 138111