Misjonsprosjekt

Misjonsprosjekt

Misjonsprosjekt

Namsos menighets misjonsprosjekt

Areopagos og “Home of Grace” i Nanjing, Kina

Langt øst i Kina, i byen Nanjing, med ca 7 mill innbyggere, finner vi et dagsenter for voksne utviklingshemmede som ble startet av Nanjing KFUK i 2011. «Voksne» betyr at de er over skolepliktig alder, dvs fra 16 år og oppover. Initiativet til arbeidet kom fra foreldre som hadde utviklingshemmede voksne barn, som ikke hadde noe tilbud og sov bort dagene alene hjemme eller som bandt en av foreldrene til hjemmet. Foreldre som dro på årene bekymret seg for hva som skulle skje med deres barn når de selv gikk bort.

Nanjing KFUK lyttet til foreldre og ba Areopagos om hjelp, og med gratis lokale fra bydelen, startet de Home of Grace, Nådehjemmet. Fra 2012 fikk vi støtte fra Norad, og prosjektet «Verdighet og rettigheter for mennesker med psykisk funksjonshemning i Nanjing» ble startet. Dagsenteret er hjertet i prosjektet, men kanskje enda viktigere er en første utdanning for dagsenter- personale fra hele byen, til å drive arbeid blant utviklingshemmede. Den består av tre ukeskurs over et år, og til nå har 120 lærere gjennomgått kurset. De andre aspektene av prosjektet er å åpne øynene både hos foreldrene, myndighetene og folk flest for at utviklingshemmede finnes i byen, og at de har rett på et verdig liv, og at de også kan mye mer enn de fleste forestiller seg.

En ekstern evaluering våren 2016 sa at prosjektet har oppnådd mer enn forventet, men også at KFUK trengte mer tid for at det hele skulle bli «bærekraftig.» Nå har er vi lovet tre nye år med Noradstøtte, og vi følger arbeidet med spenning og glede. Tross Norad-støtte trenger Areopagos medspillere i arbeidet for at det kan henge sammen økonomisk – og vi gleder oss over at Namsos menighet har valgt Home of Grace som sitt misjonsprosjekt. Les mer om prosjektet på http://areopagos.no/vaare-prosjekter/home-of-grace  Vi tar gjerne imot personlige givere. Kontakt oss på: areopagos@areopagos.no