Forhåndsstemming

Forhåndsstemming

Forhåndsstemming

Kirkevalget gjennomføres på de samme stedene som kommunevalget mandag 9. sept.
 

I vårt område kan det forhåndsstemmes på følgende steder:

Namsos kirkekontor 13. aug. – 6. sept. (tirsdag-fredag kl 10:00-14:00)

Overhalla kirkekontor, 14. aug. – 4. sept. (onsdager kl 09:00-15:00)

Fosnes servicekontor 12. aug. - 5. sept. (mandag-torsdag kl 10:00-14:00) 

Flatanger servicekontor 12. aug. - 6. sept. (mandag-fredag kl 08:30 – 15:00)

På ditt lokale kontor kan du avgi forhåndsstemme på nytt menighetsråd og bispedømmeråd.