Biskop Herborg visiterer Midtre Namdal

Biskop Herborg visiterer Midtre Namdal

Biskop Herborg visiterer Midtre Namdal

November blir visitasmåned i Namdal: Seks sokn i Midtre Namdal skal få besøk av biskop Herborg Finset. Det er 15 år siden sist enkelte av soknene ble visitert, og nå er det klappet og klart for spennende dager.

Det er soknene Flatanger, Fosnes, Klinga, Namsos, Otterøy og Vemundvik i Namdal prosti som skal visisteres i perioden 12. – 24. november. Programet for dagene finner du her, og legg merke til at alle arrangementer med fet skrift er åpne for den som har lyst. 

Visitasen har fått et tema: «Virkelighet og visjon - ambisjoner, realiteter og muligheter for menighetene i Midtre Namdal» I sin hilsen skriver bispekontoret: «Bispevisitasen i Flatanger, Fosnes, Klinga, Namsos, Otterøy og Vemundvik sokn nærmer seg nå raskt og vi ser fram til dagene med glede og forventning.

Et ønske for visitasdagene er at menighetenes ansatte og tillitsvalgte sammen med prost og biskop skal utgjøre et arbeidsfellesskap. Vi skal sammen med menighetene samles om Guds ord og minne hverandre om Guds godhet og nåde. Gjennom forkynnelse, samtaler og arbeidsfellesskap skal visitasen bidra til refleksjon om å være kirke, menighet og kirkelige medarbeidere i våre lokalsamfunn». 

Velkommen til alle åpne arrangementer!