Aktiviteter for barn

Kirkebokspionene

Barn født i 2012 og 2013 inviteres til "Kirkebokspionene" i Namsos kirke    Les mer...

TROSOPPLÆRINGEN I NAMSOS

Samlet informasjon om trosopplæringen og alle tiltakene i Namsos    Les mer...