Midtre Namdal kirkelige fellesråd > Gravplassene

Nytt om kirkegårdene

Navnet minnelund

Det har blitt opprettet en navnet minnelund på Namsos kirkegård    Les mer...

Gravstell

Kirkevergen kan påta seg vedlikehold og stell av graver.    Les mer...

Kirkegårder

Oversikt over kirkegårder og gravlund i Midtre Namdal.    Les mer...

Dokumenter

 TittelBeskrivelseendret dato
Reglement for gravstellAlle kirkegårder unntatt i Flatanger kommune28.01.2020
Reglement for navnet minnelundNamsos kirkegård21.02.2018
Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferdLovdata28.05.2019
Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferdLovdata23.04.2014
Kirkegårdsvedtekter for Midtre NamdalAlle kirkegårdene31.05.2019

Søk etter gravlagte, og kommende seremonier