Nytt om kirkegårdene

Gravstell

Kirkevergen kan påta seg vedlikehold og stell av graver.    Les mer...

Kirkegårder

Oversikt over kirkegårder og gravlund i Midtre Namdal.    Les mer...

Dokumenter

 TittelBeskrivelseendret dato
Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferdLovdata23.04.2014
Reglement for gravstellAlle kirkegårder unntatt i Flatanger kommune23.04.2014
Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferdLovdata23.04.2014
Kirkegårdsvedtekter for Midtre NamdalAlle kirkegårdene09.02.2017

Søk etter gravlagte, og kommende seremonier