Antallsbegrensning og smittevern i kirkene


Antallsbegrensninger i kirkene i Midtre Namdal ble oppdatert 27. oktober 2020.

Foto: Kirken.no

Følgende antallsbegrensning gjelder for kirkebygg i Midtre Namdal:

Kirke Størrelse
i kvm
Sitteplasser totalt Antalls-begrensning
Lund 141 100 40
Salen kapell 224 204 55
Dun 350 230 85
Vemundvik 209 180 65
Otterøy 345 350 100
Ranem 308 200 65
Skage 423 330 80
Namsos 1352 520 200
Klinga 377 250 80
Namdalseid 365 350 120
Statland 234 140 50
Løvøy 266 200 55
Vik 290 300 80


De som arrangerer seremonien kommer i tillegg til antallet i tabellen.

Avstanden mellom deltakerne skal være minimum 1 meter. Medlemmer i samme husstand kan sitte tett.

Antallsbegrensningen inkluderer husstander og er et maksimalt deltakerantall i kirken. 

SMITTEVEILEDEREN for Den norske kirke finner du her

Oppdatert info om smittevern i kirken finnes på https://www.kirken.no/korona

Tilbake