Smittevern og antallsbegrensning i kirkene


16. juni kom det justeringer på smitteveilederen i tråd med nasjonale retningslinjer, og kirken har oppdatert sine tiltak.

Foto: Kirken.no

De viktigste endringene: 

  • Inntil 200 personer kan nå delta (i tillegg til medvirkende), såfremt alle kan holde minst en meter avstand (se antallsbegrensning i våre kirker nednefor)
  • Åpning for leir og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud for barn og unge under 20 år med egen unntaksbestemmelse fra avstandsreglene.
  • Åpning for kirkekaffe med oppdaterte råd om matservering.
  • Åpning for bruk av salmebøker, såfremt det går minst et døgn mellom hver bruk.
  • Oppdaterte råd om åpne kirker og omvisninger.
  • Egne ressursdokumenter om konfirmasjon og tilrettelagte fellesskap for personer med behov for assistanse.

---

Følgende antallsbegrensning gjelder for kirkebygg i Midtre Namdal fra 16. juni 2020:
 

Kirke Størrelse
i kvm
Sitteplasser totalt Anntalls-begrensning
Lund 141 100 30
Salen kapell 224 204 40
Dun 350 230 65
Vemundvik 209 180 50
Otterøy 345 350 100
Ranem 308 200 50
Skage 423 330 60
Namsos 1352 520 150
Klinga 377 250 60
Namdalseid 365 350 100
Statland 234 140 40
Løvøy 266 200 40
Vik 290 300 60


De som arrangerer seremonien kommer i tillegg til antallet i tabellen.

Deltakere i samme husstand kan sitte nærmere enn 1 meter. Antallet deltakere kan da økes tilsvarende antall husstandsmedlemmer.

---

Noen av tiltakene som videreføres kan det være grunn til å minne om: 

  • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene.
  • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 10 dager.
  • De som gjennomfører arrangementer, bør følge relevante standarder om smittevern.

SMITTEVEILEDEREN finner du her

Oppdatert info finnes alltid på https://www.kirken.no/korona

 

Tilbake