Forsterkede smitteverntiltak fra nyttår


På bakgrunn av strengere nasjonale smitteverntiltak i to uker fra 4. januar, innføres det i perioden 4. – 18. januar nye smitteverntiltak for kirkelig aktivitet i Midtre Namdal:
 

  • Kirkelige handlinger og arrangement i våre lokaler begrenses til gravferder. Gravferder kan ha inntil 50 deltakere. Antallsbegrensningen i hver kirke fremgår av artikkelen «Antallsbegrensning og smittevern i kirkene». 
     
  • Gudstjenester 10. og 17. janur avlyses og andre arrangement i våre kirker utsettes eller avlyses.
     
  • Kirkekontorene er stengt for fysiske besøk, men vi kan nås på e-post post@kirken.namdal.no eller telefon 74216440, tirs - fre 10 – 14. Ansatte har hjemmekontor og kan nås på e-post og mobil. All kontaktinfo til oss finner du på kirken.namdal.no – Kontakt eller ved å trykke her.
     

Tilbake