Midtre Namdal kirkelige fellesråd > Livets gang

Livets gang

Dåp

Dåpen - utgangspunktet for livet i troen - og i kirken.    Les mer...

Konfirmasjon

Foto: Robert Dreier T. Holand    Les mer...

Vigsel i Den norske kirke

Et ekteskap blir inngått når en kvinne og en mann i vitners nærvær gir hverandr...   Les mer...

Gravferd

Hva skjer ved dødsfall?    Les mer...

Begravelsesbyrå

Listen her viser begravelsesbyrå i Midtre Namdal.    Les mer...