Konfirmasjon


Konfirmasjon er for alle! Både for deg som tror, og deg som tviler, og deg som bare er litt nysgjerrig.
 

Vi ønsker at konfirmanttiden skal hjelpe deg med å finne svar på spørsmål om tro og tvil, meningen med livet, hvem Gud er og hva han har med oss å gjøre.

Alle menighetene i Midtre Namdal har konfirmantopplegg som starter i august/september og avsluttes med den store dagen på våren.