Smittevern og antallsbegrensning i kirkene


16. juni kom det justeringer på smitteveilederen i tråd med nasjonale retningslinjer, og kirken har oppdatert sine tiltak.

Les mer

 

Smittevern og antallsbegrensning i kirkene


16. juni kom det justeringer på smitteveilederen i tråd med nasjonale retningslinjer, og kirken har oppdatert sine tiltak.

Les mer

 

Påmelding til konfirmasjon i 2021 er åpen


For informasjon og påmelding, velg toppmenyen KONFIRMASJON

Les mer

 

Påmelding til konfirmasjon i 2021 er åpen


For informasjon og påmelding, velg toppmenyen KONFIRMASJON

Les mer

 

Musikkandakter fra Namsos kirke


Fredager kl 12 i perioden mars - juni 2020 under Korona ble det publisert musikkandakter fra Namsos kirke.

Les mer

 

Musikkandakter fra Namsos kirke


Fredager kl 12 i perioden mars - juni 2020 under Korona ble det publisert musikkandakter fra Namsos kirke.

Les mer

 
 

Presentasjon av nyprosten, Frode Askekjær

Utholdenhet, kunsten å bakse med elementene og viktigheten av å ta seg i mål! Frode Askekjær er nyprosten i Namdal. Når han ikke preke...

Les mer

 

Kirkene er åpnet

Fra 21. mai gjennomføres gudstjenester med en begrensning i antall deltakere på 50 personer pluss medvirkende.

Les mer

 

Oppdaterte rutiner 27. april for seremonier i kirkene

Max antall deltakere ved vielser, dåp og gravferder utvides til 45 personer + ansatte i kirke/byrå, med lavere antallsbegrensning for de mi...

Les mer

 

.

Les mer

 

Renovering av ytterveggene til Ranem kirke

Ranem kirke, kåret til Namdalens vakreste av Namdalsavisas lesere, vil få et ansiktsløft i sommer.

Les mer

 

Nye konfirmasjonsdatoer i 2020

Les mer

 

Snø- og isfrie kirketrapper i Namsos

Etter påske starter arbeidet med å renovere kirketrappene i Namsos. Vi ser frem til å tilby snø- og isfrie trapper til vinteren.

Les mer

 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2020

Fasteaksjonen er en årlig og landsdekkende innsamlingsaksjon der konfirmantene engasjeres. I år er det ingen dør til dør innsamling grunnet...

Les mer

Flere saker