Antallsbegrensning og smittevern i kirkene


Antallsbegrensninger i kirkene i Midtre Namdal ble oppdatert 27. oktober 2020.

Les mer

 

Antallsbegrensning og smittevern i kirkene


Antallsbegrensninger i kirkene i Midtre Namdal ble oppdatert 27. oktober 2020.

Les mer

 

Kor-Klubb for 1.-5.-klassinger


Mandager kl 17.30-19.00 i Namsos kirke.

Les mer

 

Kor-Klubb for 1.-5.-klassinger


Mandager kl 17.30-19.00 i Namsos kirke.

Les mer

 
 

Påmelding til konfirmasjon i 2021 er åpen

For informasjon og påmelding, velg toppmenyen KONFIRMASJON

Les mer

 

Presentasjon av nyprosten, Frode Askekjær

Utholdenhet, kunsten å bakse med elementene og viktigheten av å ta seg i mål! Frode Askekjær er nyprosten i Namdal. Når han ikke preke...

Les mer

 

Renovering av ytterveggene til Ranem kirke

Ranem kirke, kåret til Namdalens vakreste av Namdalsavisas lesere, vil få et ansiktsløft i sommer.

Les mer

 

Snø- og isfrie kirketrapper i Namsos

Etter påske starter arbeidet med å renovere kirketrappene i Namsos. Vi ser frem til å tilby snø- og isfrie trapper til vinteren.

Les mer

 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2020

Fasteaksjonen er en årlig og landsdekkende innsamlingsaksjon der konfirmantene engasjeres. I år er det ingen dør til dør innsamling grunnet...

Les mer

 

Karnevalsgudstjeneste

Ved inngangen til fastetida arrangerte Fosnes menighet karnevalsgudstjeneste. På denne måten feirer vi livet og gleden.

Les mer

 

Benker bak i Namsos kirke tatt ut

I januar ble de bakerste benkene i Namsos kirke tatt ut for tilrettelegge for økt fleksibiltet i bruken av rommet.

Les mer

 

Lund krets innlemmet i Midtre Namdal

Kristi åpenbaringsdag søndag 5. januar var første gudstjeneste i Lund kirke etter overføringen fra Nærøy til Midtre Namdal. 

Les mer

Flere saker