Babysang – Trivelig og Trygt!


Endelig! Denne våren blir det muligheter til å møtes til babysang i kirken igjen! Onsdager klokken 12.00-13.30, i april, mai og juni, i menighetssalen i Namsos kirke.

Les mer

 

Babysang – Trivelig og Trygt!


Endelig! Denne våren blir det muligheter til å møtes til babysang i kirken igjen! Onsdager klokken 12.00-13.30, i april, mai og juni, i menighetssalen i Namsos kirke.

Les mer

 

Det tillates inntil 100 deltakere i kirkene


Fra 15. april er det i Namsos kirke tillatt med inntil 100 deltakere med faste, tilviste plasser. Maksimalt deltakerntall i de andre kirkene begrenses fortsatt av avstandskrav.

Les mer

 

Det tillates inntil 100 deltakere i kirkene


Fra 15. april er det i Namsos kirke tillatt med inntil 100 deltakere med faste, tilviste plasser. Maksimalt deltakerntall i de andre kirkene begrenses fortsatt av avstandskrav.

Les mer

 

Hilde Lundquist blir pensjonist 1. oktober


Stillingen som sokneprest i Fosnes og Otterøy er nå utlyst

Les mer

 

Hilde Lundquist blir pensjonist 1. oktober


Stillingen som sokneprest i Fosnes og Otterøy er nå utlyst

Les mer

 
 

Nye konfirmasjonsdager i 2021

Konfirmasjonene i Midtre Namdal i 2021 flyttes til etter sommeren.

Les mer

 

Åpne kirker og digitale sendinger i påsken

Noen kirker blir åpne i påsken. I tillegg blir det digitale sendinger fra en rekke gudstjenester og andre arrangement nasjonalt og fra Nida...

Les mer

 

Bak stengte dører?

Påskeandakt 2021 av preses Olav Fykse Tveit: I fjor var kyrkjedørene stengde i heile påska, kanskje for første gang i kyrkja si hist...

Les mer

 

Ingen søkere til Namdalseid

Den kombinerte stillingen som sokneprest i Namdalseid og prostiprest i Namdal lyses ut på nytt igjen etter sommerferien.

Les mer

Flere saker