Konfirmasjoner i høst


Nye datoer for konfirmasjonene i 2020.

Foto: Kirken.no

Konfirmasjoner i Midtre Namdal i 2020 gjennomføres på disse dagene:

Det tas forbehold om gjennomføringen relatert til Korona-situasjonen.

 

Tilbake
Del