Renovering av ytterveggene til Ranem kirke


Ranem kirke, kåret til Namdalens vakreste av Namdalsavisas lesere, vil få et ansiktsløft i sommer.

Fra befaringen 1. april med deltakere i konkurransen. Foto: Magne Bergslid

Overhalla kommune har bevilget midler til renovering og kalkbehandling av alle ytterveggene. I forlengelsen av arbeidet med ytterveggene vil også synlige sprekker fra innsiden i kirka bli reparert.

Murmester Magnus Hagen fra Steinkjer vant konkurransen om oppdraget, der 4 murerfirma deltok.

Arbeidet vil pågå i perioden medio mai til medio september 2020.

Arbeidet på plassen ledes av Geir Magnussen, fra Trondheim, som er fagekspert på området.

 

Tilbake
Del