Menighetsrådet i Flatanger


Menighetsrådet i 2020 - 2023
 

Fornavn Etternavn Funksjon E-post Telefon
Kari Leknes Leder kari@leknes.info 41637009
Arve Olav Olsen medlem arolao@online.no 41562018
Helge Staven Medlem helge.staven@salmar.no 93406848
Ingvild Olsen Nestleder ingvild.ols1@hotmail.com 93026682
Anna Rian Medlem   97080287
Steinar Olsen 1. vara flatangervaskogfiks@gmail.com 93022975
Gunn Ida Magnussen 2. vara gunnidamagnussen@gmail.com 45608772
Klara Olive Dahle 3. vara klaradahle@hotmail.com 90060078
Solveig Irene Flore 4. vara   97019405
Paul Skuland Vikarprest pskuland@yahoo.no 90290322

 

 

Tilbake