Oppdaterte rutiner 27. april for seremonier i kirkene


Max antall deltakere ved vielser, dåp og gravferder utvides til 45 personer + ansatte i kirke/byrå, med lavere antallsbegrensning for de mindre kirkene. Smittervernreglene med 2 meters avstand skal uansett overholdes. 

Følgende rutiner er godkjent av kommuneoverlege Anita Carlson 27. april 2020:

 • Alle offentlige gudstjenester er fortsatt avlyst inntil videre.
   
 • Vielser, dåp og gravferder blir gjennomført etter følgende retningslinjer: 
  • Antall deltakere skal aldri oversige 45 personer + ansatte i kirke/byrå.
  • For å overholde smittevern skal det holdes minimum 2 meters avstand mellom deltakere som ikke bor i samme bopel.
  • Antallet personer som deltar blir begrenset og tilpasset det enkelte kirkebygg som brukes, for å overholde punktet over.
    
 • Øvrige arrangement og samlinger som ikke er nødvendig avlyses. Dette gjelder for eksempel konfirmantundervisning, trosopplæringssamlinger og institusjonsbesøk. Konfirmasjonene vil tidligst bli gjennomført i september 2020.
   
 • Kirken retter seg fortløpende etter tiltak og pålegg fra myndighetene.
   
 • Det kommer stadige nasjonale og regionale helsevurderinger som medfører endringer, Vi anbefaler å følge med på kommunale/nasjonale sider og våre nettsider kirken.namdal.no for oppdatert informasjon. Retningslinjene endres og oppdateres fortløpende.
   
 • For alle arrangementer som kan avvikles etter retningslinjene over gjøres det individuelle vurderinger av gjennomføringens rammer.

Tilbake