Kirkene er åpnet


Fra 21. mai gjennomføres gudstjenester med en begrensning i antall deltakere på 50 personer pluss medvirkende.

Kirken har en viss trening med smittevernsikrede aktiviteter, - i hele perioden er det gjennomført begravelser som normalt, og også en rekke forenklede dåpsgudstjenester.

Kirken har forhandlet frem en bransjestandard i form av en veileder, som er vurdert av Barne- og familiedepartementet 2. mai og i samsvar med FHIs smittevernveildedning, som nå gjelder for hele den norske kirke. Veilederen er gjennomgått denne uka med alle ansatte i kirken i Namdal på forskjellige nivåer, og vi arbeider nå så raskt vi kan med å sikre en sikker og gjennomtenkt åpning. Smittevernreglene må også få lokal tilpasning, basert på lokal bemanning og lokale kirkerom. 

De viktigste momentene er: 

Gjenåpning av kirker og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger skjer under følgende forutsetninger når det gjelder antall deltakere:

 • Maksimalt 50 personer (pluss medvirkende) til stede 
   
 • Minimum 1 meter mellom hver person (gjelder ikke personer i samme husstand)
   
 • Seremonirommets størrelse overstyrer maksimalt antall slik at minimum avstand kan ivaretas.
   

Smittevernet ved gudstjenester og kirkelige handlinger bygger på fire hovedprinsipper:

 • Syke personer skal ikke delta eller være til stede
   
 • Gode, gjennomarbeidede og godt kommuniserte rutiner for håndhygiene og renhold
   
 • God avstand og minst mulig kontakt mellom personer
   
 • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr


Hver gudstjeneste/kirkelige handling skal bemannes slik at vi sikrer tilstrekkelig informasjon og veiledning ved ankomst til kirken, og det vil også gis informasjon og veiledning underveis i gudstjenesten. Informasjonen skal også gjøres tilgjengelig på våre nettsider og med oppslag i kirkene.

Det har ikke vært gudstjenester i perioden 12. mars til 21. mai, og det er mange med tilknytning og engasjement for kirken som gleder seg stort over å kunne få møtes igjen. Gudstjenester og kirkelige handlinger er Den norske kirkes kjernevirksomhet og har en sentral rolle i mange menneskers liv. Det er derfor av stor betydning at kirkebyggene kan åpnes og gudstjenester og kirkelige handlinger gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. 


Mvh Håkon Olaussen
prost i Namdal

 

Tilbake