Seniorprester hjelper til i Midtre Namdal


I mangel av tilsatte i flere prestestillinger trør seniorprestene Paul Skuland og Bjørn Mathiassen til og hjelper oss i høst.

På bildet fra venstre: Paul Skuland, prost Frode Askekjær og Bjørn Mathiassen. Foto: Magne Bergslid

Paul er pensjonert prost i Nord-Gudbrandsdal. Han er prestevikar i Midtre Namdal, med Flatanger og Statland som tjenesteområde.

Bjørn er pensjonert prost, bosatt på Nøtterøy. Flere drar kanskje kjensel på Bjørn, som var prost i Namdal prosti i perioden 1993-2002. Han er også prestevikar i Midtre Namdal, med Otterøy og Fosnes som tjenesteområde.

Prost Frode er svært glad for at de hjelper oss i en situasjon med manglende prestedekning.

 

Tilbake
Del