Smittevern i kirkene


I våre kirker har vi nå en grense på 50 deltakere med 1 meters avstand og tilvist plass på nummerert benk

Foto: Øivind Rånes - Namdalsavisa

Antallsbegrensningen på 50 deltakere gjelder i gravferder, gudstjenester og andre arrangement i kirkene.

Det skal brukes munnbind ved inngang og utgang. Vi anmoder deltakere om å ta med egne munnbind.

De som ankommer kirken må sikre at munnbind er på, skrive seg inn i listen over deltakere og med fordel sprite hendene. 

Kirkeverter bistår med registreringen, informerer om avstandskravet på 1 meter mellom hver husstand og tildeler hvilken benk den enkelte skal sette seg på. Personer i samme husstand får tildelt samme benk og kan sitte tett.

Vi bruker annenhver benk i kirkene for å sikre minimum 1 meters avstand.

Munnbindet kan tas av når man sitter rolig i kirken og har minimum 1 meters avstand til personer i annen husstand. Ved all bevegelse rundt i kirkene skal munnbind brukes.

Deltakere vil, inntil 50 deltakere, tildeles plasser etterhvert som de kommer. "Først til mølla"-prinsippet gjelder. 

Minnestunder etter gravferder har også en antallsbegrensning på 50 deltakere. Smittevern i minnestunder er familienes ansvar.

Kor og korps skal regnes med i antall deltakere. Ansatte og medvirkende i arrangementet kommer i tillegg.

SMITTEVEILEDEREN for Den norske kirke finner du her  (oppdatert 14.12.2021)

Oppdatert info om smittevern i kirken finnes på https://kirken.no/korona 

Denne informasjonen oppdateres fortløpende ved endringer.

 

Tilbake