Antallsbegrensning og smittevern i kirkene


Høyeste deltakerantall på arrangement i våre kirker er 50 personer + medvirkende fra 9. november 2020.

Foto: Kirken.no

Følgende antallsbegrensning gjelder for kirkebygg i Midtre Namdal:

Kirke Antalls-begrensning
Lund 40
Salen kapell 50
Dun 50
Vemundvik 50
Otterøy 50
Ranem 50
Skage 50
Namsos 50
Klinga 50
Namdalseid 50
Statland 50
Løvøy 50
Vik 50


Medvirkende i seremonien kommer i tillegg til antallet i tabellen.

Avstanden mellom deltakerne skal være minimum 1 meter. Medlemmer i samme husstand kan sitte tett.
I kirkene benyttes annenhver benk.

Antallsbegrensningen inkluderer husstander og er et maksimalt deltakerantall i kirken. 

SMITTEVEILEDEREN for Den norske kirke finner du her

Oppdatert info om smittevern i kirken finnes på https://www.kirken.no/korona

Tilbake