Det åpnes for inntil 100 deltakere i kirkene


Fra 23. februar er det igjen tillatt med inntil 100 deltakere på seremonier i Namsos kirke med faste, tilviste plasser. Maksimalt deltakerantall i de andre kirkene begrenses fortsatt av avstandskrav.

 

Foto: Kirken.no

I arrangement med salmesang/allsang er det fortsatt krav om 2 meters avstand mellom husstander.

Fra 23. februar gjelder følgende antallsbegrensning for kirkebygg i Midtre Namdal, forutsatt faste, tilviste plasser:

Kirke Maxantall uten salmesang Maxantall med salmesang
Lund 40 25
Salen kapell 55 35
Dun 85 40
Vemundvik 65 35
Otterøy 80 40
Ranem 65 35
Skage 80 40
Namsos 100 100
Klinga 80 40
Namdalseid 100 50
Statland 50 30
Løvøy 55 35
Vik 80 50


Medvirkende i seremonien kommer i tillegg til antallet i tabellen.

Kirkeverter vil vise deltakere som kommer hvor de skal sitte og informere om avstandskravet.

Avstanden mellom deltakerne i arrangement uten salmesang/allsang skal være minimum 1 meter.

Avstanden mellom deltakerne i arrangement med salmesang/allsang skal være minimum 2 meter.

Personer i samme husstand kan sitte tett. 

Antallsbegrensningen inkluderer husstander og er et maksimalt deltakerantall i kirken. 

SMITTEVEILEDEREN for Den norske kirke finner du her (oppdatert 23.2.2021)

Oppdatert info om smittevern i kirken finnes på https://www.kirken.no/korona

Tilbake