MENIGHETSMØTE i Otterøy kirke torsdag 11.mars kl.19.30.


Årsmøte:

  • Årsmelding m/ regnskap
  • Hovedordning for gudstjenester i Namdal prosti

Servering.

Påmelding til Linda Vadseth, 906 65 276.

VELKOMMEN!

Tilbake
Del