Ny gudstjenesteordning innføres i Namdal prosti


Menighetene i Namdal prosti skal før påske gjøre sine lokale vedtak.

Foto: Fagbokforlaget

Kirkemøtet vedtok i 2019 å justere kirkens gjeldende gudstjenesteordning. Justeringen går i hovedsak ut på at gudstjenesteledd der menigheten er aktivt deltakende har færre alternativer, og at man har prøvd å få til større grad av felles praksis. I tillegg er noen gudstjenesteledd nå blitt obligatoriske. Før var det mulig å ha med disse hvis menighetene ønsket det.

Den nye gudstjenesteordningen, med lokale tilpasninger, skulle vært tatt i bruk innen 1. søndag i advent 2020. Denne fristen er på grunn av koronaen blitt utsatt, og for Namdal prostis vedkommende, må vedtakene foreligge før påske.

Det menighetene nå skal gjøre er altså å bestemme mellom de forskjellige alternativene der det er mulig å gjøre lokale valg. I Namdal prosti er det samtidig blitt gjort et forsøk på å lage en felles gudstjenesteordning for hele prostiet. En arbeidsgruppe har i vinter jobbet med saken, og kommet med en enstemmig innstilling, til hvordan en slik felles ordning kan se ut.

Dere finner dette forslaget her.

Alle menigheter skal i februar og mars holde sine årsmøter, og denne saken vil bli behandlet på disse møtene. Så følg med og noter deg tidspunkt for ditt lokale menighetsårsmøte.

De nye gudstjenesteordningene vil etter planen bli tatt i bruk før sommerferien. 

Ta gjerne kontakt ved eventuelle spørsmål.

Mvh Frode Askekjær, Prost i Namdal
m: 95020037 fas@kirken.namdal.no
 

Tilbake
Del