Det tillates inntil 100 deltakere i kirkene


Fra 15. april er det i Namsos kirke tillatt med inntil 100 deltakere med faste, tilviste plasser. Maksimalt deltakerntall i de andre kirkene begrenses fortsatt av avstandskrav.

Foto: Frida Bringslimark - kirken.no

I arrangement med salmesang/allsang er det krav om minst 2 meters avstand mellom hver husstand.
I arrangement uten salmesang/allsang er det krav om minst 1 meters avstand mellom hver hussand.

Følgende antallsbegrensning gjelder for kirkene i Midtre Namdal:

 Kirke  Maxantall med salmesang   Maxantall uten salmesang 
 Lund 25 40
 Salen kapell 35 55
 Dun 40 85
 Vemundvik 35 65
 Otterøy 40 80
 Ranem 35 65
 Skage 40 80
 Namsos 100 100
 Klinga 40 80
 Namdalseid 50 100
 Statland 30 50
 Løvøy 35 55
 Vik 50 80

 

Medvirkende i seremonien kommer i tillegg til antallet i tabellen.

Kirkeverter vil vise deltakere som kommer hvor de skal sitte og informere om avstandskravet.

Personer i samme husstand kan sitte tett.

Antallsbegrensningen inkluderer husstander og er et maksimalt deltakerantall i kirken.
Når kirken er i ferd med å fylles har avstandskravet forrang før maksantallet i kirken.

For arrangementer utendørs er det en antallsbegrening på 200.

SMITTEVEILEDEREN for Den norske kirke finner du her (oppdatert 15.4.2021)

Oppdatert info om smittevern i kirken finnes på https://www.kirken.no/korona

Tilbake