Krav om minst 1 meters avstand i kirkene


For arrangement i våre kirker er det fortsatt krav om minst 1 meters avstand mellom hver husstand.

Foto: Astrid Marie Bakken

Følgende antallsbegrensning gjelder for kirkene i Midtre Namdal:

 Kirke  Maxantall
 Lund 40
 Salen kapell 55
 Dun 85
 Vemundvik 65
 Otterøy 80
 Ranem 65
 Skage 80
 Namsos 200
 Klinga 80
 Namdalseid 100
 Statland 50
 Løvøy 55
 Vik 80


Antallsbegrensningen gjelder arrangement både med og uten salmesang.
Medvirkende i seremonien kommer i tillegg til antallet i tabellen.

Kirkeverter vil vise deltakere som kommer hvor de skal sitte og informere om avstandskravet.

Personer i samme husstand kan sitte tett.

Antallsbegrensningen inkluderer husstander og er et maksimalt deltakerantall i kirken.
Når kirken er i ferd med å fylles har avstandskravet forrang før maksantallet i kirken.

SMITTEVEILEDEREN for Den norske kirke finner du her (oppdatert 22.06.2021)

Oppdatert info om smittevern i kirken finnes på https://www.kirken.no/korona

 

Tilbake
Del