Krav om minst 1 meters avstand i kirkene


I Namsos kirke er det nå tillatt med inntil 200 deltakere med faste, tilviste plasser. For maksimalt deltakerantall i de andre kirkene trykk på Les mer nedenfor.

Foto: Astrid Marie Bakken

For arrangement i våre lokaler er det krav om minst 1 meters avstand mellom hver hussand.
Det gjelder arrangement både med og uten salmesang.

Følgende antallsbegrensning gjelder for kirkene i Midtre Namdal:

 Kirke  Maxantall
 Lund 40
 Salen kapell 55
 Dun 85
 Vemundvik 65
 Otterøy 80
 Ranem 65
 Skage 80
 Namsos 200
 Klinga 80
 Namdalseid 100
 Statland 50
 Løvøy 55
 Vik 80

 

Medvirkende i seremonien kommer i tillegg til antallet i tabellen.

Kirkeverter vil vise deltakere som kommer hvor de skal sitte og informere om avstandskravet.

Personer i samme husstand kan sitte tett.

Antallsbegrensningen inkluderer husstander og er et maksimalt deltakerantall i kirken.
Når kirken er i ferd med å fylles har avstandskravet forrang før maksantallet i kirken.

SMITTEVEILEDEREN for Den norske kirke finner du her (oppdatert 22.06.2021)

Oppdatert info om smittevern i kirken finnes på https://www.kirken.no/korona

 

Tilbake