Tilviste plasser og minst 1 meters avstand i kirkene


Det er fra 21. januar fortsatt krav om tilviste plasser og minst 1 meters avstand mellom hver husstand i våre kirker. 

Foto: Ole Morten Olufsen

Følgende antallsbegrensning gjelder for kirkene i Midtre Namdal:

 Kirke  Maxantall
 Lund 40
 Salen kapell 55
 Dun 85
 Vemundvik 65
 Otterøy 80
 Ranem 65
 Skage 80
 Namsos 200
 Klinga 80
 Namdalseid 100
 Statland 50
 Løvøy 55
 Vik 80


Ansatte og medvirkende i arrangementet kommer i tillegg.

Det skal brukes munnbind ved inngang og utgang. Vi anmoder deltakere om å ta med egne munnbind.

De som ankommer kirken må sikre at munnbind er på, skrive seg inn i listen over deltakere og med fordel sprite hendene. Barn under 12 år er unntatt fra munnbindpåbudet.

Kirkeverter bistår med registreringen, informerer om avstandskravet på 1 meter mellom hver husstand og tildeler hvilken benk den enkelte skal sette seg på. Personer i samme husstand får tildelt samme benk og kan sitte tett.

Vi bruker annenhver benk i kirkene for å sikre minimum 1 meters avstand.

Munnbindet kan tas av når man sitter rolig i kirken og har minimum 1 meters avstand til personer i annen husstand. Ved all bevegelse rundt i kirkene skal munnbind brukes.

Deltakere vil, inntil maksantallet er nådd, tildeles plasser etterhvert som de kommer. "Først til mølla"-prinsippet gjelder. 

Minnestunder etter gravferder har fortsatt en antallsbegrensning på 50 deltakere. Smittevern i minnestunder er familienes ansvar.

SMITTEVEILEDEREN for Den norske kirke finner du her  (oppdatert 21.01.2022)

Oppdatert info om smittevern i kirken finnes på https://kirken.no/korona 

 

Tilbake