Samenes nasjonaldag feires 6. februar


Dagen feires med festgudstjeneste i Namsos kirke kl 11.00 og påfølgende seminar i Namsos samfunnshus.

Namsos kommune fikk i forbindelse med sammenslåingen til ny storkommune også et sørsamisk navn: Nåavmesjenjaelmien tjïelte. I den nye kommunens samfunnplan vektlegges «ivaretakelse av sørsamisk språk, kultur og samfunnsliv». Vi er takknemlig for kommunens bidrag i gjennomføringen av denne dagen, blant annet ved å stille gammel kinosal til rådighet.

Programmet er som følger:

11.00     FESTGUDSTJENESTE I NAMSOS KIRKE

Preken v/diakon i samisk menighet Bertil Jønsson. Hilsen v/ ordfører Frode Båtnes. Solistinnslag. Ellers deltar Monica Kappfjell, Ivar Toven, sogneprest Mark Akali, diakon Astrid Gustad Angelus, organist Irena Cepuliene, kirketjener Frederick Mausner.

              Etter festgudstjenesta får den kaffetørste en kopp i handa på vei til Gamle kinosal.

12.20     SEMINARER I GAMLE KINOSAL 12.20     Lokalhistoriker Nils Roger Duna forteller historie om sørsamer i Namsosområdet. 13.00     Pause 13.15     Reineier Terje Haugen forteller om reindrift, samisk språk og kultur.

Dette blir en flott feiring som vil gi både den med lite og den med god kjennskap til vårt sørsamiske områdes historie, kultur og hverdagsliv i reindrifta en dag som øker vår bevissthet og glede over å bo i Nåavmesjenjaelmien tjïelte.

Vi ser fram til å si: Læhkoeh biejjine! Gratulerer med Samenes nasjonaldag!

Velkommen!

Hilsen arrangementkomiteen: Diakon Bertil Jønsson, Nils Roger Duna, sogneprest Mark Akali og diakon Astrid Margrethe Gustad Angelus

Tilbake