Drageid kirke


Drageid kirke ligger i Høylandet sokn i Høylandet kommune. Den er bygget i tre og ble oppført i 1976. Kirken har åttekantplan og 90 sitteplasser. Vernestatus er ikke vernet. Arkitekt: A.Aursand.

Les mer om Drageid kirke her og andre kirker på Kirkesøk

 

Tilbake
Del