Oversikt lokaler med priser


Lokaler til leie med priser.

 

Navn Pris Kapasitet
Namsos kirke  kr 3.500.- 540
Menighetssal/kirkestue inkl. kjøkken kr 2.500.- 80
Ranem kirke kr 2.500.- 200
Klinga kirke kr 2.500.- 210
Klinga kirkestue kr 1.500.- 40
Vemundvik kirke kr 2.500.- 180
Vemundvik kirkestue kr 2.500.- 55
Otterøy kirke kr 2.500.- 250
Dun kirke kr 2.000.- 250
Salen kapell kr 2.000.- 200
Lund kirke kr 2.000.- 115
Skage kirke kr 2.500.- 270
Namdalseid kirke kr 2.500.- 330
Namdalseid kirkestue kr 1.500.- 40
Statland kirke kr 2.000.- 130
Løvøy kirke kr 2.500.- 160
Vik kirke kr 2.500.- 210


I tillegg gjelder følgende:

 • Religiøse organisasjoner får leie kirkestuene og menighetssalen til 1/2 pris.
   
 • Bruk av lokalene til øvelser dager før konserten eller arrangementet koster kr 500.- pr dag.
   
 • For kommersielle arrangement kreves :
  • 10 % av billettinntektene, minimum leiepris for bygget
    
 • Kantor, sokneprest, prost, kirkeverge og ett av menighetsrådets medlemmer har fri adgang til alle arrangement i kirken.
   
 • Kirkevergen kan, etter delegert myndighet, avvike ovennevnte satser/bestemmelser, etter skriftlig og begrunnet søknad fra leier og/eller det enkelte menighetsråd.


Priser for leie av kirke til vigsel:

 • For utenbygdsboende par og for medlemmer av andre trossamfunn kr 3.875.-
 • For par der minst en er medlem i DNK og bor i Midtre Namdal kr 0.-


Priser for leie av kirke til gravferd:

 • Gravferdsseremoni for utenbygdsboende kr 3.875.-
 • Kistegravlegging for utenbygdsboende kr 7.012.-
 • Urnenedsettelse for utenbygdsboende kr 1.481.-

Utenbygdsboende er det samme som bosatt utenfor området til Midtre Namdal kirkelige fellesråd (Namsos, Overhalla og Flatanger)

 

Tilbake