Markering av Samefolkets nasjonaldag


I år feirer vi Samefolkets nasjonaldag med Gudstjeneste i Namdalseid kirke mandag 6. februar kl 19.00 og onsdag 8.februar i Namsos menighetssal kl 11.00. 

Det er en glede at vi feirer Samenes nasjonaldag 6. februar med flagg i alle offentlige flaggstenger nå. Blant våre menigheter har Namdalseid hatt sterk tradisjon for å markere dagen, og Namsos har kommet etter. På selve dagen 6.februar samles vi til gudstjeneste i Namdalseid kirke kl 19.00 hvor vikarprest Gustav Danielsen og organist Gudmund Thorsen har regien.

Onsdag 8.februar vil hverdagsmessa i Namsos menighetssal kl 11.00 ledes av diakon i Samisk menighet Bertil Jönsson og i etterkant vil lokalhistoriker Nils Roger Duna fortelle og undervise oss. Det blir servering av kaffe, te og noe å bite i.

Velkommen til fellesskap og feiring!
 

Tilbake