Dun kirke


Dun kirke ligger på Jøa i Namsos kommune. Den er bygget i tre og ble oppført i 1949. Kirken har korsplan og 250 sitteplasser. Den er ikke vernet.

Les mer om Dun kirke her og kirker generelt på Kirkesøk

 

Tilbake