Lund kirke


Lund kirke ligger ved Lund ferjeleie i Namsos kommune. Den er bygget i tre og ble oppført i 1658 og har 115 sitteplasser. Kirken har vernestatus automatisk listeført (1650-1850).

Les mer om Lund kirke her og andre kirker på Kirkesøk

 

Tilbake