Lund kirke


Lund kirke ligger ved Lund ferjeleie i Namsos kommune. Den er bygget i tre og ble oppført i 1658 og har 130 sitteplasser. Kirken har vernestatus automatisk listeført (1650-1850).

Foto: Magne Bergslid

Les mer om Lund kirke her og andre kirker på Kirkesøk

 

Tilbake
Del