Klinga kirke


Klinga kirke ligger i Namsos  kommune. Den er bygget i tre og ble oppført i 1866. Kirken har langplan og 180 sitteplasser. Kirken har vernestatus listeført (etter 1850).

Foto: Ole Morten Olufsen

Les mer om Klinga kirke her og kirker generelt på Kirkesøk

 

Tilbake
Del