Pensjonistdag i Klinga 8.juni


Velkommen til en festlig dag med musikk, interessant reisebrev og god servering torsdag 8. juni.

I år får ser vi fram til en hyggelig dag der du som er pensjonist og du som drømmer om å bli det – kommer og får være med på ei samling i kirka der Trio Wien bidrar sammen med diakon Astrid Angelus.

Etterpå fortsetter vi med kaffe og servering i kirkestua, hvor Laila og Bernt Bendiksen forteller fra da de var i Israel i 9 uker denne våren.

Arrangmentet er gratis. Velkommen til alle som vil komme. Vi ser fram til å møte dere.

Mvh menighetsrådet og Astrid Angelus, diakon

Tilbake
Del