Kistegrav eller kremering?


Kiste vs urne er et valg som berører og utfordrer følelser og familietradisjoner. Denne informasjonen kan forhåpentligvis være til hjelp i en vurdering av hva familien skal velge.

Foto: Kjetil Aa

Kremasjon er plasseffektivt, miljøvennlig og fleksibelt 
En kistegrav er 1,5 x 3 meter. Den kan tidligst gjenbrukes etter 20 år. På gravplasser med leiraktig jord eller annen jord som ikke drenerer, vil kistegraver ikke kunne gjenbrukes.

En urnegrav er 50 x 50 cm med plass for en urne. Det kan settes ned inntil 8 urner i en ny kistegrav eller oppå en eksisterende kistegrav, uansett jordsmonn.

Det åpner for å samle flere familiemedlemmer i en felles grav. Samme gravminne kan brukes videre ved å påføre flere navn (gravere eller slipe på nytt). Man oppnår da at familiemedlemmer ligger samlet på kirkegården, opptar mindre areal og får en løsning med samlet lavere festeavgift, og det blir færre gravsted som skal stelles.

Ved kremasjon kan urnen alternativt settes ned på en navnet minnelund, som er etablert på alle større gravplasser i Midtre Namdal i 2020. En navnet minnelund har en stor felles minnestein med plass til navneplaketter over de døde. Urnen kan også settes ned uten gravminne i et eget urnefelt.

Gravplassene på Klinga, Vemundvik og Dun er i ferd med å fylles når det gjelder kistegravplasser. Urner vil det alltid være plass til på alle gravplasser.

Er kistegrav mer kristelig enn kremasjon?
Nei, i følge kirken og våre biskoper, er kistegrav og kremasjon likestilt.

Hva skjer etter seremonien i kirka ved kremasjon?
Ved begravelse bæres båren ut til gravstedet, der seremonien fortsetter ved graven til kisten senkes.

Ved bisettelse avsluttes seremonien i kirka, før båren bæres ut til bårebilen for videre transport til krematoriet i Steinkjer eller Trondheim. Kremering foretas normalt innen to-tre dager, og askeurnen er vanligvis klar for å avleveres innen en uke etter bisettelsen. Urnen sendes så til kirkekontoret i Namsos, der den tas vare på. Kirkekontoret sender ut en info på sms til nærmeste pårørende ved mottak av urnen.

De pårørende må ta kontakt med kirkekontoret for å gjøre avtale om tidspunkt for urnenedsettelsen. Avtalen bør gjøres minst to uker før nedsettingen skal finne sted. Fristen for å sette ned urnen er senest 6 måneder etter dødsfallet.

Ved urnenedsettelser er det vanligvis ingen seremoniell handling, men man møter ved gravstedet til avtalt tid, og kirkegårdsbetjeningen vil bistå familien med å sette urnen ned i jorden.

Priser
Personer med bopel i vårt område har rett til gratis gravsted i 20 år (kiste- eller urnegrav). Reservasjon av ektefelles/samboers grav ved siden av, dvs. 2 graver sammen, vil koste kr 247.- pr år for kistegrav, og kr 124.- pr år for urnegrav i urnefelt (priser i 2023). På navnet minnelund koster det ikke noe ekstra for reservasjon av ektefelles/samboers plass ved siden av den døde.
 
Etter 20 år med fri gravplass, vil det bli fakturert festeavgift 10 år frem i tid, hvis slekten ønsker å beholde graven videre. I 2023 er festeavgiften kr 247.- pr år for kistegrav og kr 124.- pr år for urnegrav i urnefelt. En dobbeltplass vil etter 20 år koste kr 494.- pr år for kistegraver, og kr 248.- pr år for urnegraver i urnefelt og i navnet minnelund.

En kistegrav vil oftere utløse behov for nytt gravminne enn ved kremasjon, der det er mer vanlig å bruke et eksiterende gravminne og samme grav.

Et nytt gravminne koster typisk kr 15-30.000 kr. Omsliping av gravminne koster vanligvis inntil 10.000 kr.
Ved kremasjon vil det tilkomme en kremasjonsavgift til krematoriet med varierende pris som oppgis av byrået. 

En urnenedsettelse på navnet minnelund koster kr 6.000.-, som inkluderer en navneplate støpt i bronse som settes på felles minnestein etter urnenedsettelsen. I tillegg inkluderer prisen beplantning og stell av minnelunden og fri gravplass i 20 år. Mer info om navnet minnelund finnes i menyen Gravplassene

Tilbake
Del