Kirkemusikk


Gjennom alle tider har kunsten gitt form til kirkens budskap og formidlet det som ord ikke har maktet å forklare og uttrykke.


Kantor Przemek viser barn orgelspill under Lys våken i Otterøy kirke. Foto: Gunn Ågot Leite

Gjennom alle tider har kunsten gitt form til kirkens budskap og formidlet det som ord ikke har maktet å forklare og uttrykke. Kunsten har en verdi i seg selv. Kirken ønsker derfor at all kunst, alle kunstformer og alle kulturelle uttrykk skal tas i bruk og utfolde seg i kirkerommet med dets liturgiske inventar og utstyr.

Kirkerommet med dets instrumenter inviterer til musikalsk utfoldelse både til gudstjeneste og konsertvirksomhet.

Vi er takknemlige for de gode tradisjonene vi har for medvirkning fra øvrig lokalt musikkliv, både grupper og enkeltpersoner. Det er levende musikk vi satser på i kirkene våre.

Musikk er viktig for kirken. Kirken er viktig for musikken.


Namsos kirke er et utmerket konsertlokale. Foto: Elina Karpinska

Den kirkemusikalske virksomheten i Den norske kirke har sine røtter i gudstjenestefeiringen, og oppgavene til kirkemusikeren er spesielt knyttet til forberedelse og feiring av gudstjenesten. Fellessangen er et grunnleggende fundament i vår kirke, både salmesangen og den liturgiske musikken er viktige elementer i vår trosutøvelse, og orgelet har tradisjonelt vært den viktigste støtten til sangen. I tillegg til orgel og klavermusikk finner stadig nye musiske uttrykk veien inn i kirkene og gudstjenesten, til glede og inspirasjon for deltakere og tilhørere.

Ved gravferder og vigsler er det vanlig at de pårørende eller brudeparet fremmer ønsker om musikalske og verbale innslag som gir gudstjenestehandlingen personlig nærhet og særpreg. Slike ønsker diskuteres med kirkemusikeren, som også kan komme med forslag til salmer og andre musikalske bidrag.

Om kirken som konsertarena

Lei et konsertlokale av oss

 

Tilbake