Menighetsrådet i Namsos


Menighetsrådet i 2020-2023
 

Fornavn Etternavn Funksjon E-post Telefon
Tore Strøm Leder smiwt@ntebb.no 91176244
Gjertine Osen Bakkland Medlem gjertineb@hotmail.com 92011505
Jarle Holien Medlem jarle.holien@ntebb.no 90141081
Sonja Håskjold Medlem sonja.haskjold@namsos.kommune.no 99506095
Inger Marie Wien Medlem ingermariw@hotmail.com 91351353
Lars Arnfinn Fjær Nestleder larsfj@gmail.com 93292061
Mona Aune 1. vara mona.aune@namsos.kommune.no 90692680
Ingunn Helen Hagen Hodø 2. vara joralf.hodo@ntebb.no 97756378
Kjellrun Havstein 3. vara kjellrunogedgar@gmail.com 95927899
Mark Akali Sokneprest mak@kirken.namdal.no 93468178

 

Tilbake