Menighetsrådet i Vemundvik


Perioden 2023 - 2027
 

Navn Funksjon E-post Telefon
Bjørn Tore Vemundvik Nestleder btvemundvik@gmail.com 94485588
Anita Volden Leder anvolden@hotmail.no 47836222
Roger Nilsen Medlem rogernilsen64@hotmail.com 90825111
Gunvor Haugdal Flasnes Medlem haugd-fl@online.no 99576057
Gøril Sandneseng Medlem goril@vemundviksnekkerfabrikk.no 99472648
Ståle Adolf Bergum Medlem elsa_bergum@outlook.com 95231835
Ingeborg Eldrid Bruun 1. vara eldrid.bruun@gmail.com 46624369
Anne Sofie Løkkemo 2. vara anne1965@live.no 91687041

 

Tilbake
Del