Kirken som konsertarena


Kirkerommene er viktige og gode konsertarenaer. Det avholdes mange konserter i våre kirker, både konserter som kirken selv arrangerer og konserter som blir holdt av de som leier lokaler av kirken.

Konsert med Ole Børud og Salt i Namsos kirke aug. 2019. Foto: Magne Bergslid


Kirkerommene er viktige og gode konsertarenaer. Det avholdes mange konserter i våre kirker, både konserter som kirken selv arrangerer og konserter som blir holdt av de som leier lokaler av kirken. Det er menighetsrådet som har beslutningsmyndighet vedrørende om kirken kan leies ut til aktuelle aktører. Det praktiske rundt utleie håndteres av kirkevergen.

Kirken er et vigslet rom og er derfor annerledes enn andre konsertlokaler. Det som skjer i kirken har et overordnet mål – Å ære Gud, og å bygge opp menigheten. Konserter og andre kulturelle arrangement i kirken skal skje innenfor disse rammene.

I gjeldende veiledning for bruken av kirken heter det: «Det som foregår i kirken skal ikke være preget av restriksjoner og forsiktighet, men av gudstjenesteliv, gudsopplevelse, engasjement og framtidshåp, der evangeliets trøst, varme og fellesskap blir formidlet i sorg og glede.»

 

Tilbake
Del